SPZ servis PRAHA

Šetříme Váš drahocenný čas v nekonečných frontách

Potřebné doklady k úkonům

Nutné dokumenty:

Velký technický průkaz
Malý technický průkaz -ORV (pokud máte)
Plná moc ověřená (ověřuje i Česká pošta) vzor plné moci zde k vytištění
Výpis z obchodního rejstříku (u firem)

K registraci navíc:

Evidenční kontrola (EK) - pro jeté, v určitých případech i k dovozové
Zelená karta (musí mít vyznačenu platnost a být vypsána na zákazníka) - příklad zelené karty zde
Doklad o nabytí vozidla (faktura, či kupní smlouva)
V případě specifických úkonů se před provedením služby na jejich připravení domluvíme, aby vše proběhlo hladce

Výhoda pro Vás

Evidenční kontrolu Vám mohu zajistit v krátkém čase.